Voor wie is de theaterwerkplaats?

Theaterwerkplaats de Rode Hoed is er voor mensen met een verstandelijke beperking met een indicatie dagbesteding: voor artiesten die van theater hun beroep willen maken.

Zoals andere mensen kunnen kiezen voor toneelschool, dansacademie of conservatorium, voor toneelgroep, orkest of dansgezelschap, zo kunnen deze artiesten kiezen voor theaterwerkplaats de Rode Hoed.

Hier kunnen zíj hun passie volgen.


Het gaat om mensen die gemotiveerd zijn en in staat zijn om samen een voorstelling te maken en uit te voeren. Iedereen die kan samenwerken in de groep en deelgenoot kan zijn van het werkproces, is van harte welkom.
Wellicht is in de toekomst mogelijk dat mensen met een andere dan verstandelijke beperking willen deelnemen. Dan zal bekeken worden of ze goed binnen de groep kunnen functioneren.