Visie

Een getalenteerde violist kan op een beschadigde viool geen muziek van hoog niveau maken. Toch doet dit aan zijn talent niets af.
Dit is te vergelijken met mensen met een beperking. Het zijn bijzondere mensen bij wie het instrument, hun lichaam, niet optimaal functioneert.

Deze visie is uitgangspunt voor het vanuit gelijkwaardigheid werken met mensen met een beperking.

Theaterwerkplaats de Rode Hoed wil de verborgen talenten zichtbaar maken. Theater maken biedt mensen immers bij uitstek een kans om te laten zien wie ze zijn.

Elk mens wil in zijn leven werk verrichten dat zinvol is
en waarin hij of zij zich kan ontwikkelen.

Elk mens heeft een eigen boodschap in het leven.
De kunst is om die boodschap te herkennen en vorm te geven.

Elk mens heeft iets te vertellen.
De kunst is om te horen wat iemand te vertellen heeft.