Louk Hamer
Theaterwerkplaats De Rode HoedVisie
Zolang als ik werk met mensen met een beperking, heb ik het volgende motto:
Een beroemde violist kan op een beschadigde viool geen muziek van hoog niveau maken. Toch blijft hij dezelfde beroemde violist.
Dit is te vergelijken met mensen met een beperking. Het zijn bijzondere mensen bij wie het instrument, hun lichaam, niet optimaal functioneert.

Ik hoop dat ik mijn artiesten, en in het verleden mijn leerlingen, iets leer. Maar dat zij mij iets leren ondervind ik dagelijks. Hierin zijn we gelijkwaardig.

Biografie
Meer dan 25 jaar ben ik werkzaam geweest op ZML-school de Lans in Brummen. Ik heb daar met verschillende groepen gewerkt. Jarenlang heb ik met de kinderen uit de klas jaarlijks een groot toneelstuk gemaakt en opgevoerd. Het leukste vond ik om rollen zó te bedenken dat de kinderen tot hun recht kwamen, dat hun specifieke talenten, groot of klein, aangesproken werden. Muziek was altijd een belangrijk onderdeel van deze toneelstukken.

Ik heb de Tsechov Theater Studio, een parttime toneelopleiding, in juni 1999 afgerond. Daarna heb ik 5 jaar als dramadocent gewerkt op ZML-school de Linde in Deventer.

In de laatste jaren op school de Lans verzorgde ik voor de oudste leerlingen hun stages en toekomstige werkplek. Het was steeds een uitdaging om voor elke leerling een juiste vervolgplek te vinden. In oktober 2011 had ik 2 leerlingen in de groep wiens grootste wens het was om muziek te maken en toneel te spelen. In Zutphen en omgeving was er niets voor hen.

Theaterwerkplaats De Rode Hoed
Toen realiseerde ik me dat ik zelf een theaterwerkplaats voor hen kon gaan opzetten. Zo is de theaterwerkplaats de rode Hoed geboren.
Hiermee wil ik mensen met een beperking een inspirerende en levendige dagbesteding aanbieden.
Een dagbesteding waarin gelijkwaardigheid voorop staat, waarin we van elkaar kunnen leren, waarin we kunnen samenwerken naar ieders vermogen.
Dagbesteding als werk: waarin we voorstellingen maken waarvan het publiek kan genieten.