Kosten

Voor deelname aan de theaterwerkplaats worden de tarieven gehanteerd volgens de AWBZ-richtlijn.

Wanneer de theaterwerkplaats gesloten is, hoeft er geen vergoeding voor dagbesteding betaald te worden.
Wanneer de artiest door enige reden niet aanwezig is, blijft de verplichting tot betalen bestaan.
In uitzonderingsgevallen kan er een beroep worden gedaan op de algemene middelen.


Opzegtermijn:
De artiesten die op maandag en dinsdag naar theaterwerkplaats de Rode Hoed komen en daarmee meewerken aan de voorstelling verbinden zich voor de hele periode tot en met de eerstvolgende voorstelling.


Artiesten die alleen op woensdag en/of donderdag komen hebben een opzegtermijn van 1 kalendermaaand.