TONEEL, MUZIEK, DANS EN FIM - Voor mensen met een beperking
Houd je van toneel spelen en gaan je ogen schitteren als je het woord theater hoort?
Wil je een artiest zijn en wil je van theater je beroep maken?